Безплатна доставка над 150 лв

Общи условия

Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия www.BebeLand.net


ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Дая Маркет ООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к.Тракия бл.44 , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203035604, тел.: 0883451889 / 0899272620, e-mail: office@bebeland.net

BebeLand.net (www.bebeland.net) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от „Дая Маркет” ООД - виртуален информационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.

Клиент е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

Профил е обособена част от www.bebeland.net, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от BebeLand.net, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.bebeland.net, да променя паролата си за достъп.

Потребителско име е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.bebeland.net.

Парола е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.bebeland.net стоки.

Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

Опаковка са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.

Линк („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Интернет страница е съставна и обособена част от уебсайт.

Бюлетин - Newsletter е средство за периодично информиране, за предлаганите от продавача стоки и услуги и промоции, изпращан по електронен път, чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на продавача относно съдържащата се в него информация. В момента, в който клиентът си създаде акаунт в сайта или направи поръчка има възможност да изрази съгласието си за получаване на бюлетин. Опцията по отношението на съгласието за получаване на бюлетин може да бъде приложена по всяко време, като за това трябва да се свърже с BebeLand.net. Отказа си от получаване на бюлетин, клиента може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се най-долу във всеки бюлетин. Отказа за получаване на бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор. BebeLand.net има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители и потребители направили поръчки в сайта.

BebeLand.net съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си.

  Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между „Дая Маркет” ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к.Тракия бл.44, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203035604 (наричан по-долу BebeLand.net) от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн www.bebeland.net (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.bebeland.net електронен магазин, стоки.

Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на BebeLand.net и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на www.bebeland.net, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от BebeLand.net. При извършване на промени в Общите условия, BebeLand.net се задължава да публикува новите Общи условия в www.bebeland.net и да напише датата, на която са актуализирани. BebeLand.net съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

ПРЕДМЕТ

BebeLand.net продава и доставя на клиента предлаганите в www.bebeland.net и поръчани от него стоки след регистрация, отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от BebeLand.net стоки, е необходимо клиентът първо да се регистрира. При регистрацията трябва да се попълни онлайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на онлайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.

След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице - представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле „Оставете ни съобщение, ако желаете:”). С отбелязване на отметка "Съгласен съм с условията за ползване", която се намира под текста „Изпрати регистрацията.”, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от клиента се съхранява от BebeLand.net.

КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?

За да се регистрирате в www.bebeland.net, трябва да попълните формата за регистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон „регистрация”. След като се отвори формата за регистрация, от падащото меню избирате как ще се регистрирате – като физическо или юридическо лице. Срещу всяко от полетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като се уверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за Вас в полетата и сте се запознали и сте съгласни с Общите условия на сайта, отбелязвате с отметка „Съгласен съм с условията за ползване” и натискате бутона „Изпрати регистрация”.

След като се регистрирате, можете да влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”.

Клиентски статут на "Гост" на сайта
Сайтът предоставя възможност и за подаване на поръчки от клиента със статут “гост”, при което за клиента не се генерират клиентски профил, име и парола.
B cлyчaитe нa пopъчĸa нa cтoĸи бeз извъpшвaнe нa peгиcтpaция oт cтpaнa нa клиента, пocлeдният пpиeмa тeзи oбщи ycлoвия в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa. Cчитa ce, чe клиента e пpиeл нacтoящитe oбщи ycлoвия c пpиeмaнeтo нa дocтaвĸaтa нa cтoĸитe.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

BebeLand.net има право да събира и използва информация за своите клиенти, след като те се регистрират. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

BebeLand.net е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Bebeland.net се задължава да съхранява и да не разпространява данните, предоставени от клиента при регистрацията и представляващи лични данни по смисъла на ЗЗЛД и да ги използва единствено за обслужването му. Предоставената информация от клиента се използва за приемане и изпълнение на поръчки, услуги и оферти, персонализиране на промоционнални оферти и връзка с клиентите за потвърждаване и изпълнение на поръчката. BebeLand.net гарантира, че данните на клиента няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите, когато е получил изрично съгласие от клиента при регистрацията или по-късно, информацията е изискана от държавни органи, които са оправомощени за това и в други предвидени от закона случаи.

Клиентският акаунт на конкретен клиент може да бъде изтрит от базата данни на BebeLand.net, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на клиента, изразено в писмен вид.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

Bebeland.net публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.

При поръчка на продукти с индивидуални подаръци, всички останали подаръци, обявени в сайта отпадат. BebeLand.net не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Всичкки снимки на продукти в сайта са с илюстративен характер. Производителите си запазват правото на промяна на въшния вид на продуктите, за което Bebeland.net не носи отговорност.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

Bebeland.net има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Bebeland.net има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „(%)” пред главното име на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула под старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, вижда новата цена с процентното намаление. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Bebeland.net си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.

ПОРЪЧКА / ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Клиентът получава достъп до формата за заявка за покупка на стока (потребителска кошница), след като въведе валидни потребителско име и парола.

КАК СЕ ПОРЪЧВА?

За да направите поръчка, влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”. Изберете продукт. От падащото меню изберете подходящия за Вашите нужди размер. Напишете в полето „брой” количеството, което искате да поръчате и натиснете бутона „добави”. Ако искате да поръчате няколко различни продукта, изборът им става по същия начин. В лявата странична лента на страницата ще видите под бутон "кошница'' броя на продуктите, които сте избрали и общата им цена. С натискане на бутона „Показване на количката” влизате във Вашата „потребителска количка”, преглеждате избраните продукти, коригирате количеството или вида им. За да махнете продукт от „потребителската кошница”, трябва да натиснете бутон "Изтриване на продукт от количката" който се намира срещу всеки един продукт. Избирате адрес за доставка от падащото меню „избери адрес за доставка”. Избирате начин на плащане от падащото меню „избери начин на плащане”. В полето „Оставете ни съобщение, ако желаете” можете да напишете всичко, което мислите, че е важно да знаем, за да можем да Ви обслужим по най-добрия начин. След като сте се уверили, че сте избрали продуктите, които желаете да купите, натиснете бутона „Потвърждение на поръчката”.

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и цената за тяхната доставка. Всички цени са в български лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Указаните цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Към цената на поръчката допълнително се добавя и цена за доставка.
В резултат на грешка при въвеждането на информация на сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Bebeland.net, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки от същия или подобен вид с повече от 30 (тридесет) на сто и/или е в съществено несъотвествие с обявените на Bebeland.net общи параметри за намаления на стоки или за промоционални условия за продажба.

ДОСТАВКА

Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка и начин на плащане, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Потвърждение на поръчката”. След финализирането на поръчката, на посочения телефон, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван от оператор по телефон.

Разходите за доставката на продукта до клиента се определят от населеното място и външните характеристики на продукта (големина, тежест и обем).

- При поръчка на продукти над 150 лв. доставката е БЕЗПЛАТНА.
- При поръчка на детско дървено легло, цената за доставка на едно легло е 20 лв., независимо от неговата цена, килограми и габарити.
- При поръчка на детски дървен гардероб, цената за доставка на един гардероб е 20 лв., независимо от неговата цена, килограми и габарити.
- При поръчка на продукти от категория люлки, пързалки, акумулаторни колички и мотори цената за доставка е 20 лв.
- При поръчка под 80 лв. цената на доставка е 8 лв. за цялата страна.

При поръчки онлайн, клиентът получава обаждане от страна на Bebeland.net за потвърждаване на поръчката. Информация относно доставката, клиентът може да получи на телефони: 0883 451 889 и 0899 272 620 или на e-mail адрес: office@bebeland.net

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, се доставят в срок от 2 до 7 РАБОТНИ дни от датата на постъпване на поръчката.

Ако продуктът в момента не е в наличност, клиентът ще бъде уведомен по телефона от страна на Bebeland.net.

Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъде доставен, Bebeland.net ще се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт, посочени при регистрацията.

В случай, че поръчката е направена в почивен или празничен ден, срокът за доставка започва да тече от първия работен ден, следващ деня, в който е направена поръчката.

Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на Bebeland.net, бива уведомяван относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Bebeland.net се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

- Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента в най-кратък срок.

Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).

- Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай Bebeland.net се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.

- Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всички допълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката клиентът плаща дължимата сума на куриера, както и цената на доставката.

2. Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума, включваща цената на стоката и стойността на доставката, се извършва чрез банков превод в указаната от Bebeland.net банкова сметка. При получаване на стоката клиентът не заплаща нищо на куриера.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ / РЕКЛАМАЦИЯ

Всеки клиент има прово на рекламация съгласно чл.119 от ЗЗП.
Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

- констатирани липси.

- дефекти на стоката.

несъответствие с обявената търговска марка.

Трябва да ни изпратите имейл с който да ни уведомите за рекламацията и/или връщането на продуктът.
При гаранционните продукти, транспортните разходи са за сметка на клиента.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за: сервизно обслужване

Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Клиентът може да упражни правото си в срок от една или две години , считано от доставянето на потребителската стока.

Рекламации при несъответствие на стоката с договорения модел, марка, десен или при установен фабричен дефект можете да предявявате като ни напишете на email: office@bebeland.net или ни позвъните на 0899 272 620 / 0883 451 889 . Становище по предявената рекламация ще получите на email адресът си в срок до 10 РАБОТНИ ДНИ. Срокът за удовлетворяване на основателна рекламация е 30 РАБОТНИ ДНИ.

Клиентът има право, съгласно чл.55,ал.1 от Закона за защита на потребителите да замени или да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от дата на получаване на стоката. В този случай заплатените суми от потребителя ще му бъдат възстановени, чрез банков превод или изплащане в брой посредством куриерска фирма, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото да се откаже от стоката, съгласно чл.55,ал.6 от Закона за защита на потребителите. За целта купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл: office@bebeland.net

Клиентът се задължава да предостави на Bebeland.net следната информация:

- Номер на поръчка

- Имена на клиент

- Адрес и телефон за връзка

- Сканирано копие от получените придружаващи документи /стокова разписка с прикрепен касов бон/.

- Валидна банкова сметка IBAN или опоменато желание за изплащане в брой посредством куриерска фирма

Трябва да бъдат спазени и следните условия:

- Запазен добър търговски вид (стоката e без следи от употреба).

- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба или такива, нанесени от избрания от Вас доставчик, използван за връщането на продукта.

- Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени подаръчни такива.

- Върнатият продукт трябва да бъде придружен с оригиналните документи и прикрепен касов бон .

Транспортните разходи за връщане на стока са изцяло за сметка на купувача. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на купувача и в двете посоки. При връщане без замяна, клиента следва да възстанови сумата за транспортните разходи и разходите по наложения платеж, с които е получил стоката, в случаите, в които същата е била за сметка на доставчика.

- Продуктите следва да бъдат върнати лично или посредством куриерска фирма, избрана от клиента, без наложен платеж с добавена опция за преглед и тест с цел установяване целостта и състоянието на продукта.

- Не подлежат на връщане поръчкови продукти, изработени по размери, зададени от клиента и размери , които не присъстват в графата от каталога на модела / нестандартни размери/.

- Продуктите се приемат само при условие , че са спазени всички от посочените по-горе изисквания.

Политиката за връщане на продукти е съобразено спрямо уловията на фирмата производител !

BebeLand.net НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА:

- Възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта.

- Нарушаване на истиността на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други подобни.

- Внезапно изчерпване на складовите наличности.

- Неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя. 

- Забавяне или неизпълнение на задълженията по причини, извън контрола на фирмата.

- Възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им. 

- Всички стоки, закупени от сайта на Bebeland.net, се изпращат с куриерски служби. За всяка загуба или нарушение целостта на стоката повреме на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към BebeLand.net.

ПРАВА НА ОНЛАЙН МАГАЗИН Bebeland.net

- Да отказва поръчки, без да дължи обезщетение на потребителя, освен когато трябва да се възстанови сума, която потребителя е заплатил предварително.

- Да редактира цялото съдържание в онлайн магазина без предупреждение. Промените влизат в сила след публикуването в сайта.

- Не поема отговорност за истиността и точността на публикуваната информация, тъй като тя се предоставя от производителите и официалните вносители.

- Не носи отговорност в случай, че клиентът не е проверил цялостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При възникване на спор клиентът/потребителят може да отнесе спора за разглеждане директно към търговеца „Дая Маркет“ ООД, чрез негов сътрудник на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail, форма за обратна връзка и адрес за кореспонденция. В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за алтернативно разрешаване на спорове /АРС/, като в този случай търговецът предоставя на потребителя на хартиен или друг траен носител информация относно адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС, като посочва дали ще ги използва.На основание чл. 181н, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП и одобрен от министъра на икономиката Списък на органите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове, органът за алтернативно разрешаване на спора, в чийто обхват на дейност попада настоящият магазин за електронна търговия и към който е поет ангажимент за участие от търговеца е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02/9330 517.За онлайн решаване на спорове може да използвате електронната платформа на ЕС за онлайн решаване на спорове /платформа за ОРС/, която предлага на потребителите и търговците в рамките на ЕС възможността да постигнат извънсъдебно уреждане на споровете, произтичащи от онлайн покупки. Тази платформа за еднократно въвеждане на жалби е лесен и интерактивен уеб сайт, който е безплатен и достъпен на всички официални езици на ЕС. Използвайки платформата за ОРС, потребителят и търговецът могат да намерят съответния орган за решаване на спора, към който да отнесат спора и който да намери решение на жалбата им. Платформата за ОРС е достъпна тук: http://ec.europa.eu/odr.

УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

- Цялата информация, публикувана в BebeLand.net е собственост на BebeLand.net, в т.ч. снимки и описания на арикули.

- BebeLand.net дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин BebeLand.net

- Забранява се копирането на текстове от BebeLand.net и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие на BebeLand.net или без се цитира източника, като се постави следния текст: „Източник: Детски онлайн магазин BebeLand.net” и "Детски магазин BebeLand.net " с линк към http://www.bebeland.net

САЛВАТОРНА КЛАУЗА

В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи услоция бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Всички стоки, предлагани в Bebeland.net, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

Всички цени на продуктите в онлайн магазина са с вкючено ДДС.